KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Hydraulické vyregulovanie

Dôležitou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť v každom úseku riešeného systému požadované prevádzkové parametre z ktorých medzi najdôležitejšie zaraďujeme správny prietok a teplotu pracovnej látky. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávne hydraulicky vyregulovaný systém prináša rôzne prevádzkové nedostatky na základe ktorých sa neúmerné zvyšujú náklady.

Nesprávne vyregulovaný systém spôsobuje:

 • zvýšenú spotrebu tepla
 • nerovnomerné a neefektívne vykurovanie a nedokurovanie jednotlivých miestnosti
 • hluk vo vykurovacom systéme

Čo je potrebujete ako BD

 • vypracovanie technicky aj ekonomicky prijateľných riešení
 • projekt hydraulického vyregulovania
 • montáž armatúr a jednotlivých komponentov
 • nastavenie prvkov hydraulického vyregulovania
 • kontrolné meranie
 • vystavenie protokolov so skutočne nameranými prietokmi

Hydraulické vyregulovanie a cirkulácia TÚV

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie je celkom prvý krok k efektivite úspor.
Hydraulickým vyregulovaním cirkulácie TÚV sa rozumie stanovenie cirkulačných prietokov v jednotlivých objektoch, sekciách, vetvách. Výsledkom je dosiahnutie požadovanej kvality a množstva teplej úžitkovej vody v každom odbernom mieste sústavy počas 24 hodín. 

 Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania cirkulácie TÚV

 • zabezpečená požadovaná teplota vody vo všetkých odberných miestach a v každom čase
 • úspora v spotrebe vody - nie je potrebné odpúšťať "teplú" vodu
 • úspora elektrickej energie na pohon čerpadiel
 • objektívne rozúčtovanie spotreby TÚV podľa vodomerov - rovnaká kvalita vody u všetkých odberateľov 

Technický a ekonomický prínos hydraulického vyregulovania rozvodov ÚK

 • odstránenie problémov s nedokurovaním a prekurovaním jednotlivých odberných miest pri dodržaní tepelnej pohody
 • zníženie spotreby energie na vykurovanie, čo z našich skúseností predstavuje úsporu na spotrebe paliva min. 20%
 • v závislosti od úrovne technického riešenia je návratnosť investícií 1 - 3 roky

Späť na články