KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Pomerový merač radiátorov na diaľkový odpočet

Viacsnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio

Elektronický viacsnímačový indikátor vykurovacích nákladov slúži k rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie v objektoch s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Umožňuje každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade nákladov na vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.

Indikátor vykurovacích nákladov VIPA EC Radio integruje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu.

Prínosy

 • odpočet bez vstupu do bytu
 • vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
 • zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
 • pamäť na posledných 18 mesačných námerov
 • plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Technika na vašej strane

Moderný mikroprocesorem riadený indikátor s pamäťou obsahujúcou informáciu o námere za posledných 18 mesiacov a k dátumu zúčtovania. Je vybavený vysoko citlivými teplotnými snímačmi a spĺňa všetky požiadavky na získanie kvalitného námeru pre spravodlivý rozpočet nákladov na vykurovanie. Indikátor je vybavený elektromechanickou poistkou, ktorá stráži pokusy o demontáž prístroja.

Rádiový prenos nameraných údajov prináša najvyšší komfort, vysokú bezpečnost, rýchlosť a presnosť pri zbere údajov potrebných k prevedeniu rozpočtu. Indikátor používa nový obojstranný komunikačný protokol Rcom. Táto komunikácia je realizovaná na frekvencii 868MHz vysielacím výkonom 10mW.d.

 

Kvalita a presnosť

Indikátory VIPA používajú jedinečný prístup k indikácii pomernej spotreby tepla a následnému rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie. Rozhodujúcim faktorom nie je teplo dodané vykurovacím telesom, ale vypočítaná priemerná teplota meranej miestnosti odvodená z teploty spiatočky.

Komplexné riešenie

Indikátor vykurovacích nákladov je len jedným z faktorov kvalitného a spravodlivého rozúčtovania nákladov na vykurovanie. Ponúkame dlhodobé komplexné zabezpečenie spravodlivého rozúčtovania nákladov pomocou vlastného software VipaCalc optimalizovaného pre rýchle a bezproblémové prevedenie rozpočtu v desiatkach tisícov bytov.

Kompatibilné zariadenie

Radiomodul VIPA VM S pre vodomery Sensus Residia
Elektronický vodomer KADEN typu S 060 a S 65.

Oblasť použitia

Indikátor je určený pre objekty s dvoj rúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jedno rúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy doporučujeme odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre väčšinu vykurovacích telies a konvektorov. Nedá sa použiť pre vykurovacie telesá vybavené dodatočným zdrojom tepelnej energie alebo premenným tepelným výkonom, napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patronu alebo konvektory s ventilátorom.

Ďalšie voliteľne zobrazované údaje:

 • KZ - kontrolná teplota spiatočky
 • PT - priemerná teplota miestnosti
 • TZ - teplota spiatočky
 • PZ - priemerná teplota spiatočky
 • ZD - zúčtovací dátum
 • AD - aktuálny dátum

zobrazenie údajov je závislé na konkrétnom nastavení indikátora

 

 

 

 

 Technické údaje indikátora

Doba životnosti                                                  8 rokov + rezerva

Napájanie                                                          3 V lithiová batéria

Displej                                                               LC displej

5 numerických zn. + 2 alfanumerické zn. + symboly

zvýšená odolnosť voči vysokým teplotám

Stupnica                                                            jednotná

Ochrana                                                            mechanická plomba, elektromechanická poistka s detekciou manipulácie

Rozmery púzdra                                                71mm * 44mm * 60mm

Komunikačný protokol                                       Rcom - obojstranná šifrovaná komunikácia

Nosná frekvencia                                              868,299MHz

Šírka kanála                                                     199.951kHz

Vysielací výkon (max.)                                     10mW

Datová bitová rýchlosť                                      19,2kBd

Pamäť prístroja                                                 námery za posledných 18 mesiacov

Námer k dátumu zúčtovania

Kalendárne funkcie                                            nastaviteľný začiatok a koniec vykurovacieho obdobia

Nastaviteľný dátum zúčtovania

Letná indikácia                                                  Δt > 4 K (teplota spiatočky - teplota miestnosti)

Zimná indikácia                                                 teplota spiatočky > 10 °C (alebo nastaviteľná)

Prevádzková teplota                                          0°C - 80 °C

Ovládanie                                                          tlačidlové, 3 typy stlačenia

Prevedenie                                                         trojsnímačové

Krytie                                                                 IP 31 (namontovaný indikátor)

 

Späť na články