KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Kontakt

DomaPro Správcovská, s.r.o.

Šimonovianska 60/111, 958 03  Partizánske  

 

 

IČO: 47 318 163
DIČ: 2023805234
Č. účtu: SK18 7500 0000 0040 1876 6758

Zapísaná: v Obchodnom registri
                  Okresného súdu Trenčín
                  odd: Sro, vl. č. 28442/R

Sídlo: DomaPro Správcovská, s.r.o., Šimonovianska 60/111, 958 03 Partizánske


Zodpovedný vedúci: Miroslava Korcová
Tel.: 0907 666 090
E-mail: info@domapro.sk


Kliknite na obrázok na načítanie nových čísiel.