KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Články

Príliš vysoké vyúčtovanie? Náklady na vodu a teplo znížia inteligentné vodomery či zregulovanie vykurovacej sústavy

Príliš vysoké vyúčtovanie? Náklady na vodu a teplo znížia inteligentné vodomery či zregulovanie vykurovacej sústavy   Vyúčtovanie za vodu a teplo môžu v tomto roku niektorí majitelia bytov dostať neskôr. Pre komplikácie spojené s koronou vláda schválila výnimku, preto majú správcovia bytových domov čas na doručenie vyúčtovania až do konca júla. Po mesiacoch, keď ľudia trávili viac času doma, sa očakáva vyššia spotreba, a teda aj vyššie náklady. Ako sa z vysokého vyúčtovania poučiť na ...

Detail článku

Správa bytových domov a telekomunikačný zákon

Združenie pre lepšiu správu bytových domov organizovalo v marci 2021 konferenciu, ktorej sme sa aktívne zúčastnili. Časť, v ktorej sme sa ako spoločnosť DomaPro Správcovská zúčastnili a Mirka Korcová vysvetlila jednotlivé ustanovenia týkajúce sa telekomunikačného zákona, Vám sprístupňujeme vo videu pod týmto textom.    

Detail článku

KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Detail článku

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Hydraulické vyregulovanie Dôležitou úlohou hydraulického vyregulovania je zabezpečiť v každom úseku riešeného systému požadované prevádzkové parametre z ktorých medzi najdôležitejšie zaraďujeme správny prietok a teplotu pracovnej látky. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávne hydraulicky vyregulovaný systém prináša rôzne prevádzkové nedostatky na základe ktorých sa neúmerné zvyšujú náklady. Nesprávne vyregulovaný systém spôsobuje: zvýšenú spotrebu tepla nerovnomerné a neefektívne vykurovanie a nedokurovanie jednotlivých miestnosti hluk vo vykurovacom ...

Detail článku

Vodomer na diaľkový odpočet

Vodomer na diaľkový odpočet

Vipa Radiomodul VM S Rádiomodul VIPA VM S na vodomery Sensus Elektronický rádiomodul VM S je určený pre montáž na vodomery Sensus Residia pre umožnenie vzdialeného odpočtu nameraných hodnôt. Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatoč...

Detail článku

Pomerový merač radiátorov na diaľkový odpočet

Pomerový merač radiátorov na diaľkový odpočet

Viacsnímačový elektronický indikátor VIPA EC Radio Elektronický viacsnímačový indikátor vykurovacích nákladov slúži k rozúčtovaniu nákladov na vykurovanie v objektoch s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Umožňuje každému užívateľovi bytu podieľať sa na úhrade nákladov na vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou. Indikátor vykurovacích nákladov VIPA EC Radio integruje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu. Prínosy odpoč...

Detail článku

Čo by ste mali vedieť o meradlách SV a TÚV

Čas odpočtov/ výmeny určených meradiel Chceli by sme upozorniť všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Článok III. ods. 4. a 5. v Zmluve o výkone správy – ktorú má doma každý vlastník, alebo aj na ustanovenie zákona č. 182/1993 §11, v ktorom sa hovorí o odpočte/výmene meradiel a ostatných právach a povinnostiach vlastníkov bytových a nebytových priestorov. „Sprístupnenie bytu alebo nebytového priestoru je vlastník povinný umožniť, ak sa jedná o opravu na spoločných častiach alebo spoločný...

Detail článku

Chyby v zatepľovaní

Chyby v zatepľovaní

Údržba ako predĺženie životnosti vonkajšieho zatepľovacieho systému Na Slovensku za zatepľuje už 25 rokov. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy nevytvárajú len tepelnoizolačný účinok s energetickými úsporami, ale upravuje aj estetický vzhľad budov. Predpokladom na to je však správne použitie a spracovanie zatepľovacieho systému v súlade s požiadavkami STN a v nasledovnom čase aj jeho primerané ošetrovanie a údržba. Pod pojmom údržba sa rozumie povrchové ošetrovanie neporušeného zatepľovacieho systému pomocou čistenia, natierania a prípadne ...

Detail článku

Revízie zariadení v bytovom dome

V bytových domoch sú spoločné zariadenia, ktoré musia z hľadiska bezpečnosti prechádzať pravidelnými odbornými prehliadkami. Pre informáciu sme vybrali niektoré z nich. komíny každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne rozvody elektroinštalácie raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne sústava bleskozvodov raz za 5 rokov, môže byť aj každé 3 roky v závislosti od typu bleskozvodu a veľkosti budovy plynové rozvody raz za 3 roky a kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu po stúpačku ...

Detail článku