KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Správa bytových domov DomaPro.sk

Vitajte na stránkach správcovskej spoločnosti DomaPro

Kde pôsobíme
Našu spoločnosť sme založili prioritne za účelom vysokého štandardu poskytovania služieb spojených so správou bytových domov v okrese Partizánske. Sme dynamická, moderná a rozvíjajúca sa spoločnosť a našim cieľom je rozšírenie služieb do celého Trenčianskeho kraja.

Čo zabezpečujeme
Vedenie ekonomiky bytového domu - účtovníctvo, platby zálohových predpisov, faktúry dodávateľov a pod.
Prevádzka bytového domu - zabezpečovanie revízií, opráv, havárií a pod.
Stavebné a iné práce - zabezpečenie výberových konaní pri investičných akciách, elektroinštalačné a vodárenské práce a pod.

 


Články

Príliš vysoké vyúčtovanie? Náklady na vodu a teplo znížia inteligentné vodomery či zregulovanie vykurovacej sústavy

Príliš vysoké vyúčtovanie? Náklady na vodu a teplo znížia inteligentné vodomery či zregulovanie vykurovacej sústavy   Vyúčtovanie za vodu a teplo môžu v tomto roku niektorí majitelia bytov dostať neskôr. Pre komplikácie spojené s koronou vláda schválila výnimku, preto majú správcovia bytových domov čas na doručenie vyúčtovania až do konca júla. Po mesiacoch, keď ľudia trávili viac času doma, sa očakáva vyššia spotreba, a teda aj vyššie náklady. Ako sa z vysokého vyúčtovania poučiť na ...

Detail článku

Revízie zariadení v bytovom dome

V bytových domoch sú spoločné zariadenia, ktoré musia z hľadiska bezpečnosti prechádzať pravidelnými odbornými prehliadkami. Pre informáciu sme vybrali niektoré z nich. komíny každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne rozvody elektroinštalácie raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne sústava bleskozvodov raz za 5 rokov, môže byť aj každé 3 roky v závislosti od typu bleskozvodu a veľkosti budovy plynové rozvody raz za 3 roky a kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu po stúpačku ...

Detail článku

Ďalšie články