KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

O nás

Potrebujete spoľahlivého a flexibilného správcu pre Váš bytový dom?

DomaPro Správcovská s.r.o. je dynamická spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou bytových domov.

Správa cez DomaPro Správcovská je prehľadná, flexibilná a pro-zákaznicky orientovaná.

DomaPro Správcovská poskytuje všetky činnosti, ktoré patria ku správe nehnuteľností:

Ekonomická oblasť: vedenie samostatného účtovníctva, pasívny prístup k účtu, čerpanie fondu opráv /mesačne, štvrťročne/, vyhotovenie mesačných zálohových predpisov, sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok, ročné vyúčtovanie, poistenie nehnuteľnosti

Technická oblasť: zabezpečenie výkonu všetkých prác, technické revízie, servis, a ich evidencia, organizovanie tendrov na špeciálne zakázky

Investičná oblasť: zabezpečenie investícií do nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov bytov

Právna oblasť: súdne vymáhanie pohľadávok, dozor nad užívaním nehnuteľnosti v súlade so zákonom a pravidlami

Výhody DomaPro Správcovská, ako správcu bytov:

DomaPro Správcovská nie je len správcovskou spoločnosťou v klasickom slova zmysle, okrem poskytovania služieb spojených s výkonom správy bytov, je DomaPro Správcovská k dispozícii s komplexnou ponukou služieb aj pre všetkých obyvateľov bytového domu od pravidelných činností ako upratovanie, cez stavebné úpravy až po drobné opravy a havarijnú službu.

DomaPro Správcovská poskytuje služby tým najnáročnejším klientom s najvyššími požiadavkami na kvalitu služieb, naši zamestnanci a dodávatelia sú každý deň dôsledne preverovaní našimi klientami, aby bola zachovaná vysoká úroveň kvality poskytovaných služieb.

DomaPro Správcovská je flexibilná firma, na požiadavky reagujeme okamžite, cenová ponuka je vždy vypracovaná bezodkladne.