KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Revízie zariadení v bytovom dome

V bytových domoch sú spoločné zariadenia, ktoré musia z hľadiska bezpečnosti prechádzať pravidelnými odbornými prehliadkami. Pre informáciu sme vybrali niektoré z nich.

komíny každý rok, v niektorých prípadoch 2x ročne
rozvody elektroinštalácie raz za 5 rokov, v mokrom prostredí (napr. práčovne) raz ročne
sústava bleskozvodov raz za 5 rokov, môže byť aj každé 3 roky v závislosti od typu bleskozvodu a veľkosti budovy
plynové rozvody raz za 3 roky a kontrola rozvodov plynu od hlavného prívodu po stúpačku sa vykonáva raz ročne
plynové zariadenia posúdenie technického stavu zariadenia - zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a požiadavkám požiarnej ochrany. Kontrola sa vykonáva každoročne
požiarna ochrana kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov sa vykonáva raz ročne
výťahy odborné prehliadky raz za 3 mesiace
záťažové skúšky raz za 3 roky
úradné skúšky raz za 6 rokov
meradlá spotreby studenej vody opakované overovania a repasácia raz za 6 rokov
meradlá spotreby teplej vody opakované overovania a repasácia každé 4 roky
meradlá tepla raz za 4 roky

Späť na články