KAMEROVÉ SYSTÉMY V BYTOVÝCH DOMOCH

Aktuálna téma z pohľadu platnej legislatívy Milí čitatelia, nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti prevádzkovania kamerových systémov, chcela by som Vás, ako prevádzkovateľov informačných systémov, upozorniť a zároveň informovať o správnom postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému.   Každé SVB, alebo BD ktorý prevádzkuje kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti už určite ...

Viac tu

Archív aktualít

Vodomer na diaľkový odpočet

Vipa Radiomodul VM S

Rádiomodul VIPA VM S na vodomery Sensus

Elektronický rádiomodul VM S je určený pre montáž na vodomery Sensus Residia pre umožnenie vzdialeného odpočtu nameraných hodnôt.

Rádiomodul je možné osadiť na vodomer pri jeho výrobe, montáži alebo kedykoľvek dodatočne a vďaka tomu je vhodný i pre existujúcich užívateľov s už nainštalovanými vodomermi. Pri osadení je nutné spárovať  konkrétny rádiomodul s vodomerom a prenášané už budú konkrétne údaje o stave spotreby. Pri dodatočnej montáži bez spárovania je odosielaná spotreba od okamihu jeho inštalácie - aktivácie.

Dôraz na bezpečnosť

Rádiomodul je vybavený aktívnou antimagnetickou ochranou, ktorá zaisťuje registráciu pokusov o ovplyvnenie funkčnosti celého vodomeru pomocou priloženého magnetu.

Elektronická plomba pri pokuse o odstránenie rádiomodulu z vodomeru  registruje chybový stav a tento je následne  súčasťou vysielaných záznamov.

Prínosy

  • odpočet bez vstupu do bytu
  • pamäť posledných 18 mesačných námerov
  • vylúčenie chýb spôsobených ručným spracovaním nameraných údajov
  • zrýchlenie spracovania nameraných hodnôt
  • plne kontrolovateľný odpočet bez možnosti zásahu odčítateľa

Kompatibilné zariadenia

 

Doba životnosti                                            10 rokov + rezerva

Napájanie                                                       3 V lítiová batéria

Ochrana                                                           aktívna antimagnetická ochrana, elektronická plomba proti neoprávnenej manipulácii

Rozmery púzdra (mm)                              64 x 34 x 35

Komunikačný protokol                              RCom - obojstranná šifrovaná komunikácia

Nosná frekvencia                                        868,299 MHz

Šírka kanála                                                    199.951 kHz

Vysielací výkon (max.)                               10 mW

Dátová bitová rýchlosť                               19,2 kBd

Pamäť prístroja                                             stavy za posledných 18 mesiacov

Kalendárne funkcie                                    nastaviteľný deň uloženia mesačného stavu

Prevádzková teplota                                  0 °C - 80 °C

Krytie                                                                IP 65

 

Späť na články